Outlook Gruppe Kalender 5 bruker


Version: 1.6.30   (version history)
Size: 0
Date: January 26, 2002
License: Free To Try E410.98
OS:
Interface:
Author: Itteam24.com

Publisher's Description

Up until now it was almost impossible to get a good overview of your co-worker calendars and appointments integrated with Outlook. GroupCalendar, a easy to install Outlook add-on, solves that problem in a simple but effective and flexible way. GroupCalendar can be used with or without a Exchange server. The latter provides a real time overview of all co-worker appointments in one public calendar folder. If no Exchange server is used, all appointments are stored in a database and periodically synchronized with a sub-folder of the default Outlook calendar. Each user can be given one or more department names which are written to the appointments in the GC folder. Standard Outlook 'view' functionality can be used to create filters and views to switch between different groups (department names) or even single users in the same folder.


Fram til nå har det vært nesten umulig å få en god oversikt over dine kollegaers kalender og avtaler integrert i Outlook. GroupCalendar, er enkel å installere som Outlook tillegg. Den løser ditt problem på en enkel, men effektiv og fleksibel måte.

GroupCalendar kan brukes med eller uten en Exchange server. Den siste gir deg sann tids oversikt over alle medarbeideres avtaler i en felles kalendermappe.
Hvis det ikke brukes Exchange server, blir alle avtaler lagret i en database og periodevis synkronisert med en mappe under din standard Outlook Kalender.
Hver bruker kan gies ett eller flere avdelings navn som legges til avtalene i den delte gruppe kalender. Standard Outlook 'visning' funksjonalitet kan brukes til å lage filter og visninger for å bytte mellom flere grupper (avdelings navn) eller enkelt bruker i den samme mappen.Outlook Gruppe Kalender 5 bruker keywords:


This program is no longer available for download from our website. Please contact the author of Outlook Gruppe Kalender 5 bruker at for any additional information.

SPONSORED LINKS